Văn hoá doanh nghiệp

Hệ thống giá trị cốt lõi

 • Tự hào phát huy truyền thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và tại công ty.
 • Uống nước nhớ nguồn, sống có nghĩa tình.
 • Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
 • Không bản vị, cục bộ.

Quy ước ứng xử của người quản lí

 • Ứng xử đúng mực, phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy công ty và phù hợp với phong tục tập quán, đạo lí của dân tộc.
 • Thể hiện sự tôn trọng, nhân ái, quan tâm đến mọi người.
 • Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nội quy, quy định ; làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người quản lí ; giữ gìn, bảo vệ uy tín của công ty và của cá nhân.
 • Đối xử công bằng, minh bạch, không bè phái ; luôn luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Thái độ thân thiện, chân thành, biết lắng nghe mọi ý kiến đóng góp.
 • Đánh giá nhân viên khách quan bằng cái tâm trong sáng và trách nhiệm.
 • Kiên nhẫn và biết thuyết phục.

Quy ước ứng xử của người lao động

Văn hoá ứng xử giữa người lao động với người quản lí

 • Phục tùng và chấp hành nghiêm túc các quyết định, yêu cầu của người quản lí theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.
 • Thể hiện được vai trò là người tham mưu hoặc thực thi công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Văn hoá trong làm việc và ứng xử với đồng nghiệp, đồng cấp

 • Luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy cùng hướng đến mục tiêu chung, xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau.
 • Thái độ thân thiện, cởi mở, tôn trọng, trung thực và chia sẻ khó khăn, làm tròn nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho đồng nghiệp hoàn thành nhiệm
  vụ.
 • Phát ngôn chuẩn mực, thẳng thắn phê bình, góp ý những việc làm sai trái trên tinh thần đoàn kết, đúng lúc đúng chỗ ; cầu thị tiếp thu ý kiến để sửa chữa khuyết điểm.
 • Đi làm đúng giờ, trang phục chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục ; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp.
 • Nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và có ý thức bảo vệ tài sản công ty.
 • Tích cực trao dồi kiến thức và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Văn hoá ứng xử với đối tác, khách hàng

 • Đúng mực, đón tiếp lịch sự, nhã nhặn, tận tình, chu đáo.
 • Hợp tác, xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau.
 • Luôn tự hào là thành viên của Sobee.
Hỗ trợ trực tuyến