Tin tức

Giới thiệu sách Kế hoạch bài dạy lớp 8 (Chân trời sáng tạo) xuất bản tháng 10/2023

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu Bộ sách Kế hoạch bài dạy lớp 8 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo bộ sách Chân trời sáng tạo) phục vụ năm học 2023-2024:


Hỗ trợ trực tuyến