Tin tức

Giới thiệu bộ sách Kế hoạch bài dạy lớp 4 (Chân trời sáng tạo)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu Bộ sách Kế hoạch bài dạy lớp 4 (Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy theo bộ sách Chân trời sáng tạo) phục vụ năm học 2023-2024. Riêng sách Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 4 sẽ lên kệ trước ngày 1/11/2023.


Hỗ trợ trực tuyến