Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội, có Bà Phùng Ngọc Hồng – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông và người được uỷ quyền theo danh sách cổ đông Công ty.


(Bà Phùng Ngọc Hồng báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024)

Đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

(Bà Đỗ Thị Mai Anh báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024)

Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn và biến động, sản lượng và doanh thu các mảng sản phẩm sách bài tập (SBT), sách tham khảo (STK) có sự sụt giảm so với cùng kì.

Mặc dù vậy, năm 2023 Công ty Miền Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà NXBGD Việt Nam giao, cũng như hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận và cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023, Hội đồng quản trị giao. Lợi nhuận đạt 13,3 tỉ trước thuế, đạt 120,5% so với kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 như: Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2024-2025, không để thiếu sách giáo khoa; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK, đặc biệt là thị phần SGK, SBT theo chương trình Giáo dụ phổ thông năm 2018; Củng cố công tác quản trị công ty và kiện toàn đội ngũ nhân sự; Mở rộng kinh doanh bán lẻ và đẩy mạnh việc bán hàng online; Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động,…

Để vượt qua năm 2024 nhiều biến động, Đại hội cũng đưa ra những biện pháp thực hiện cụ thể và tin tưởng cùng với sự chỉ đạo sát sao của NXBGDVN, Hội đồng quản trị Công ty, của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp, thúc đẩy công ty phát triển trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

(Tin bài và ảnh: Phòng Xuất bản – Truyền thông)


Hỗ trợ trực tuyến