Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội, có bà Phùng Ngọc Hồng – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông và người được uỷ quyền theo danh sách cổ đông Công ty.


(Bà Phùng Ngọc Hồng báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021)

Đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên.


(Bà Đỗ Thị Mai Anh báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022)

Năm 2021 là một năm biến động vì đại dịch Covid-19, đặc biệt TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội trong mùa cao điểm phát hành từ tháng 6 đến tháng 9/2021, học sinh không được đến trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát hành sách giáo dục phục vụ hè năm 2021 và phục vụ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 của công ty.

Năm 2021 cũng là một năm đầy thách thức với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty khi thị trường kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của công ty bị thu hẹp từ 17 tỉnh, thành phố còn 08 tỉnh, thành phố theo chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trước bối cảnh khó khăn và nhiều thách thức đó, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc giữ ổn định thị trường và sản lượng phát hành SGK, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm, Ban Lãnh đạo công ty đã có nhiều chiến lược linh hoạt thích nghi với bối cảnh mới: chuyển từ làm việc trực tiếp sang làm việc trực tuyến; linh động cho bộ phận bán lẻ và kho vận thực hiện “3 tại chỗ” thời điểm giãn cách xã hội để đảm bảo cung ứng SGK kịp thời cho năm học mới, đảm bảo không xảy ra tình trạng sốt sách, thiếu sách ở các địa phương. Đồng thời, việc thực hiện tốt và nghiêm túc các chủ trương của NXBGDVN trong việc phát hành SGK và các sản phẩm giáo dục đã góp phần giúp Công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Doanh thu thực hiện 470,26 tỉ đồng, đạt 101,3% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 14,39 tỉ đồng, đạt 130,8% so với kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 như: Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK, đặc biệt là thị phần SGK lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 tại 08 tỉnh được phân công: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Tây Ninh; Tiếp tục để củng cố và phát triển thị phần STC, STK và TBGD… đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên giao.

Năm 2022 vẫn là một năm nhiều khó khăn và biến động, với sự chỉ đạo sát sao của NXBGDVN, Hội đồng quản trị Công ty, của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy công ty phát triển trong những năm tiếp theo.

(Tin bài và ảnh: SOBEE)


Hỗ trợ trực tuyến