Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (QUYỀN RIÊNG TƯ)
PRIVACY POLICY

Khách hàng là người dùng có tài khoản tại sobee.vn, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

1. THU THẬP THÔNG TIN

Sobee.vn sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của khách hàng như: loại trình duyệt, các trang khách hàng truy cập tại sobee.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng,… cho mục đích bảo mật và an toàn giao dịch.

Khi đăng kí tài khoản hoặc giao dịch tại sobee.vn, chúng tôi sẽ yêu cầu khách cung cấp chính xác những thông tin sau: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp như số CMND / hộ chiếu / thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân), hoặc giấy phép kinh doanh, MST (đối với tổ chức). Đây là các thông tin mà sobee.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dung dịch vụ và sobee.vn sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ trên sobee.vn, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kí, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sobee.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kí và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng tại các máy chủ đặt tại Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của sobee.vn.

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một môi trường thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.
  • Thực hiện giao dịch thanh toán và gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.
  • Xử lý khiếu nại, thu phí và giải quyết sự cố.
  • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.
  • Đo đạc, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
  • Gửi email cho khách hàng các thông tin về chương trình marketing, các thông báo và chương trình khuyến mại.
4. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC

Để thực hiện giao dịch thanh toán (qua ngân hàng, cổng thanh toán trực tuyến,…), chúng tôi có chia sẻ một số thông tin cá nhân của khách hàng với những tổ chức mà khách hàng giao dịch, bao gồm: thông tin tài khoản, đơn hàng…

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính khách hàng hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

5. THAY ĐỔI THÔNG TIN

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu sobee.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của sobee.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sobee.vn sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lí do cũng như hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên sobee.vn được sobee.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sobee.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Sobee.vn có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo cho khách hàng thông qua website.

Hỗ trợ trực tuyến